COORDINACIONS‎ > ‎

PILE

SPEAKING MATHS

Treballar, amb una llengua que no és la pròpia, una altra matèria que no és la Llengua.

El fet d’utilitzar la nostra llengua, el català, i alhora una llengua estrangera, en aquest cas l’anglès, deslliga les matemàtiques del nostre llenguatge habitual i provoca que l’alumne hagi de fer un esforç d’abstracció que l’ajuda a pensar i a entendre molt més profundament els conceptes i els mètodes.

El vídeo és una clara reflexió del que els alumnes fan a classe utillitzant la llengua anglesa per treballar conceptes matemàtics.